اگر می‌خواهید عضله سازی بیشتر و سریعتری را تجربه کنید باید انواع مکانیزم‌های هایپرتروفی را بشناسید. علاوه بر شناخت باید اصول تحریک مکانیزم‌های تحریک هایپرتروفی با استفاده از تمرین و رژیم را بلد باشید. در این ویدیوی آموزشی که قسمت یازدهم سریال آموزشی عضله سازی موثر است به این روش‌ها پرداخته شده است.

برای مشاهده سایر قسمت‌های سریال عضله‌سازی موثر کلیک کنید.