چگونه بدون استروئید، 10 کیلو عضله‌سازی کنیم؟
دانلود رایگان نسخه نمونه کتاب مهندسی عضلات

توضیحات:

نام حرکت: پرس سینه هالتر
نوع حرکت: چندمفصله
سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته و مبتدی
عضله هدف اصلی: عضلات سینه‌ای بزرگ و کوچک
عضلات هدف فرعی: عضلات دالی و سه‌سر بازویی

شیوه اجرای حرکت:

-روی میز مربوطه دراز بکشید و هالتر را با دو دست طوری بگیرید که فاصله بین دست‌ها تقریبا دو برابر عرض شانه یا کمی کمتر باشد.
-سپس هالتر را از جایگاه بلند کنید و به آرامی به سمت قسمت پایین سینه نزدیک کنید.
-زمانی که فاصله هالتر تا سینه به‌اندازه دو بند انگشت شد، دوباره هالتر را به‌سمت بالا پرس کنید.

نکات ایمنی:

-در بالاترین نقطه آرنج را کاملا صاف نکنید و کمی زاویه را حفظ کنید.
-هالتر را محکم به سینه ضربه نزنید.
-هالتر را برای کشش بیشتر به قسمت بالای سینه نزدیک نکنید.

تنوع:

-با کاهش فاصله بین دست‌ها می‌توانید فشار متفاوتی به عضلات سینه و پشت‌بازو تجربه کنید.
-این حرکت با استفاده از دمبل نیز قابل اجراست.

هدف از اجرای حرکت پرس سینه هالتر:

در این حرکت می‌توانید از وزنه‌های سنگین استفاده کنید و به‌خوبی قدرت عضلات بالاتنه را افزایش دهید. انواع حرکات پرسی از این جهت اهمیت دارند که علاوه بر عضلات هدف، سایر عضلات را هم به‌خوبی درگیر و تقویت می‌کنند پس از آن‌ها غافل نشوید.