توضیحات:

نام حرکت: نشر جانب با دمبل
نوع حرکت: تک‌مفصله
سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته و مبتدی
عضله هدف اصلی: عضلات دلتوئید
عضلات هدف فرعی: عضلات ذوزنقه‌ای

شیوه اجرای حرکت:

-دو دمبل را در دست بگیرید. دمبل‌ها را به بغل بدن خود بچسبانید. دستانتان را کمی خم کنید و این زاویه را در کل حرکت حفظ کنید.
-سپس با استفاده از عضلات سرشانه، دمبل‌ها را از بغل بالا بیاورید تا زمانی که استخوان بازو همراستا با شانه شود.
-مجددا به آرامی دمبل‌ها را به موقعیت اولیه هدایت کنید.

نکات ایمنی:

-دمبل‌ها را بیشتر از راستای شانه بالا نیاورید.
-دستانتان را کمی خم کنید و در حین اجرای حرکت این زاویه را حفظ کنید.
-اگر مشکلات شانه دارید دستانتان را کمی به جلو مایل کنید تا وضعیت مفصل شانه ایمن‌تر شود.
-هنگام بالا آوردن دمبل‌ها از عضلات مرکزی کمک نگیرید.

تنوع:

-حرکت نشر جانب را می‌توانید با استفاده از سیمکش یا کش‌های بدنسازی هم انجام دهید.

هدف از اجرای حرکت نشر جانب با دمبل:

با این حرکت می‌توانید پمپاژ خون به عضلات سرشانه را افزایش دهید و این عضلات را به ناتوانی کامل برسانید.

برای مشاهده آموزش‌ مربوط به همه حرکات بدنسازی اینجا کلیک کنید.