چگونه بدون استروئید، 10 کیلو عضله‌سازی کنیم؟
دانلود رایگان نسخه نمونه کتاب مهندسی عضلات

توضیحات:

نام حرکت: جلوبازو لاری
نوع حرکت: تک مفصله
سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته و مبتدی
عضله هدف اصلی: عضلات دوسر بازویی(جلوبازو)

شیوه اجرای حرکت:

-روی میز لاری بنشینید.
-هالتر رو طوری در دست بگیرید که فاصله دست‌ها به اندازه عرض شانه‌ها باشد.
-استخوان بازو رو روی تکیه‌گاه دستگاه قرار دهید سپس با استفاده از عضلات جلوبازو، آرنج را خم کنید.
-در زمان انقباض عضلات، مکث کوتاهی داشته باشید.
-سپس به آرامی دست‌ها را صاف کنید.

نکات ایمنی:

-نباید آرنج را کاملا صاف صاف کنید.

تنوع:

-می‌توانید از هالتر EZ یا دمبل هم استفاده کنید.
-برای فشار متفاوت به عضلات بازو استفاده از گیرش‌های مختلف هم کارساز خواهد بود. مثلا در این حرکت می‌توانید از دمبل استفاده کنید و از گیرش چکشی برای اعمال فشار متفاوت بهره ببرید.
-این حرکت جلوبازو را با دستگاه هم می‌توانید انجام دهید. استفاده از دستگاه یا سیمکش برای این حرکت منجر به ایجاد فشار مداوم و متفاوت به عضلات بازو می‌‌شود.
-روش دیگر برای استفاده از گیرش متفاوت، حالت مچ برعکس با هالتر است.