مدرسه عضله1399-03-24T19:08:25+00:00
مدرسه عضله
109, 1399

مقدار کربوهیدرات کات یا حجم-قسمت هفتم مدرسه عضله

اهمیت مقدار کربوهیدرات در دوره های کات و حجم به حدی بالاست که می‌تواند منجر به شکست یا موفقیت شود. در صورت که به خوبی این مقدار تنظیم نشده باشد ....

2906, 1399

هایپرتروفی در تمرین-قسمت پنجم مدرسه عضله

همانطور که می‌دانید برای به دست آوردن حجم عضلانی باید هایپرتروفی را تجربه کنید. هایپرتروفی به معنای افزایش اندازه تارهای عضلانی است. اما این افزایش ...

2505, 1399

افزایش متابولیسم و سوخت و ساز در بدن-قسمت چهارم مدرسه عضله

در این قسمت از مدرسه عضله به بررسی روش‌هایی برای افزایش متابولیسم پرداخته شده است. متابولیسم رابطه مستقیمی با مصرف و تولید انرژی در بدن دارد.

2804, 1399

پادشاه عضله‌سازی(راز پنهان)-قسمت سوم مدرسه عضله

-عضله‌سازی چطور اتفاق می‌افتد؟ -چه مشکلی وجود دارد که برخی از بدنسازان با وجود تغذیه و استراحت خوب قادر به عضله‌سازی عالی نیستند؟

2003, 1399

چهار مکمل موثر در دوران کات-قسمت دوم مدرسه عضله

یکی از دغدغه‌های بدنسازان و مربیان تجویز مکمل است. مکمل موثر برای دوران کات بسیار حائز اهمیت است. امروزه با توجه به تعدد مکمل‌ها، باید علم تجویز ...