مدرسه عضله2020-06-13T19:08:25+00:00
مدرسه عضله
2111, 2020

مقدار کربوهیدرات کات یا حجم-قسمت هفتم مدرسه عضله

اهمیت مقدار کربوهیدرات در دوره های کات و حجم به حدی بالاست که می‌تواند منجر به شکست یا موفقیت شود. در صورت که به خوبی این مقدار تنظیم نشده باشد ....

1909, 2020

هایپرتروفی در تمرین-قسمت پنجم مدرسه عضله

همانطور که می‌دانید برای به دست آوردن حجم عضلانی باید هایپرتروفی را تجربه کنید. هایپرتروفی به معنای افزایش اندازه تارهای عضلانی است. اما این افزایش ...

1508, 2020

افزایش متابولیسم و سوخت و ساز در بدن-قسمت چهارم مدرسه عضله

در این قسمت از مدرسه عضله به بررسی روش‌هایی برای افزایش متابولیسم پرداخته شده است. متابولیسم رابطه مستقیمی با مصرف و تولید انرژی در بدن دارد.

1807, 2020

پادشاه عضله‌سازی(راز پنهان)-قسمت سوم مدرسه عضله

-عضله‌سازی چطور اتفاق می‌افتد؟ -چه مشکلی وجود دارد که برخی از بدنسازان با وجود تغذیه و استراحت خوب قادر به عضله‌سازی عالی نیستند؟

906, 2020

چهار مکمل موثر در دوران کات-قسمت دوم مدرسه عضله

یکی از دغدغه‌های بدنسازان و مربیان تجویز مکمل است. مکمل موثر برای دوران کات بسیار حائز اهمیت است. امروزه با توجه به تعدد مکمل‌ها، باید علم تجویز ...