مدرسه عضله2020-06-13T19:08:25+03:30
مدرسه عضله
1909, 2020

قسمت پنجم مدرسه عضله: هایپرتروفی در تمرین

همانطور که می‌دانید برای به دست آوردن حجم عضلانی باید هایپرتروفی را تجربه کنید. هایپرتروفی به معنای افزایش اندازه تارهای عضلانی است. اما این افزایش ...

1508, 2020

قسمت چهارم مدرسه عضله: افزایش متابولیسم و سوخت و ساز در بدن

در این قسمت از مدرسه عضله به بررسی روش‌هایی برای افزایش متابولیسم پرداخته شده است. متابولیسم رابطه مستقیمی با مصرف و تولید انرژی در بدن دارد.

1807, 2020

قسمت سوم مدرسه عضله: پادشاه عضله‌سازی(راز پنهان)

-عضله‌سازی چطور اتفاق می‌افتد؟ -چه مشکلی وجود دارد که برخی از بدنسازان با وجود تغذیه و استراحت خوب قادر به عضله‌سازی عالی نیستند؟

906, 2020

قسمت دوم مدرسه عضله: چهار مکمل موثر در دوران کات

یکی از دغدغه‌های بدنسازان و مربیان تجویز مکمل است. مکمل موثر برای دوران کات بسیار حائز اهمیت است. امروزه با توجه به تعدد مکمل‌ها، باید علم تجویز ...

1805, 2020

قسمت اول مدرسه عضله: بهره‌وری حداکثر از تمرینات جلوپا (چهارسر)

قسمت اول:بهره ‌وری حداکثر از تمرینات جلوپادر این قسمت از مدرسه عضله که توسط صادق صالحی‌زاده ارائه شده است، مطالبی در خصوص تمرینات عضلات جلوپا ارائه شده است