23 05, 1400

آموزش بدنسازی: حرکت قفسه بالاسینه سیمکش همراه با توضیحات تکمیلی

1400-01-18T08:04:48+00:00مرداد 23ام, 1400|آموزش حرکات بدنسازی, عضله سینه|

نام حرکت: قفسه بالاسینه سیمکش (دستگاه کراس)نوع حرکت: تک‌مفصله سطح تمرینی: پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات سینه‌ای بزرگ و کوچک ...

30 01, 1399

آموزش بدنسازی: حرکت پرس سینه دمبل چکشی

1399-02-07T11:22:48+00:00فروردین 30ام, 1399|آموزش حرکات بدنسازی, تمرین, عضله سینه|

نام حرکت: پرس سینه دمبل چکشی نوع حرکت: چند مفصله سطح تمرینی: مبتدی و پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات سینه‌ای بزرگ و کوچک عضلات هدف فرعی ...