31 02, 1402

آموزش حرکت پرس سینه هالتر با ویدیو و توضیحات متنی کامل

1401-09-16T08:04:22+03:30اردیبهشت 31ام, 1402|آموزش حرکات بدنسازی, عضله سینه|

توضیحات: نام حرکت: پرس سینه هالتر نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته و مبتدی عضله هدف اصلی: عضلات سینه‌ای بزرگ و کوچک عضلات هدف فرعی: عضلات دالی و سه‌سر بازویی شیوه اجرای حرکت: -روی میز مربوطه [...]

13 01, 1402

آموزش حرکت پارالل همراه با ویدیو و توضیحات

1401-09-08T07:18:40+03:30فروردین 13ام, 1402|آموزش حرکات بدنسازی, عضله سینه|

توضیحات: نام حرکت: پارالل نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات سینه‌ای بزرگ و عضلات سه‌سر عضلات هدف فرعی: عضلات دالی مخصوصا دالی قدامی شیوه اجرای حرکت: -روی دستگاه قرار بگیرید سپس دو [...]

6 01, 1402

آموزش حرکت قفسه سینه با دمبل همراه با ویدیو و توضیحات تکمیلی

1401-09-08T05:48:43+03:30فروردین 6ام, 1402|آموزش حرکات بدنسازی, عضله سینه|

نام حرکت: قفسه سینه دمبل نوع حرکت: تک مفصله سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته و مبتدی عضله هدف اصلی:عضلات سینه‌ای عضلات هدف فرعی: عضلات دلتوئید مخصوصا دلتوئید قدامی نکات ایمنی: -دمبل‌ها را در بالاترین نقطه به همدیگر [...]

3 01, 1402

آموزش حرکت کراس از بالا با ویدیو و توضیحات کامل

1401-09-08T05:48:11+03:30فروردین 3ام, 1402|آموزش حرکات بدنسازی, عضله سینه|

نام حرکت: کراس از بالا نوع حرکت: تک مفصله سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته عضله هدف اصلی:عضلات سینه‌ای بزرگ و کوچک عضلات هدف فرعی: عضلات دلتوئید مخصوصا دلتوئید قدامی نکات ایمنی: -سعی نکنید عضلات سینه را بیش [...]

1 01, 1402

آموزش کامل حرکت پرس زیرسینه با دمبل(فیلم و توضیحات)

1401-09-07T12:32:24+03:30فروردین 1ام, 1402|آموزش حرکات بدنسازی, عضله سینه|

نام حرکت: پرس زیرسینه با دمبل نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات سینه‌ای بزرگ عضلات هدف فرعی: عضلات دلتوئید، عضلات سه‌سر و دنده‌ای نکات ایمنی: -دمبل‌ها را بیش‌تر از راستای مفصل سرشانه [...]

28 10, 1401

پرس سینه دمبل چکشی: آموزش با فیلم و توضیحات تکمیلی

1401-10-28T15:56:42+03:30دی 28ام, 1401|آموزش حرکات بدنسازی, تمرین, عضله سینه|

نام حرکت: پرس سینه دمبل چکشی نوع حرکت: چند مفصله سطح تمرینی: مبتدی و پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات سینه‌ای بزرگ و کوچک عضلات هدف فرعی ...

23 05, 1400

آموزش بدنسازی: حرکت قفسه بالاسینه سیمکش همراه با توضیحات تکمیلی

1400-01-18T08:04:48+04:30مرداد 23ام, 1400|آموزش حرکات بدنسازی, عضله سینه|

نام حرکت: قفسه بالاسینه سیمکش (دستگاه کراس)نوع حرکت: تک‌مفصله سطح تمرینی: پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات سینه‌ای بزرگ و کوچک ...