20 10, 1399

آموزش حرکت جلوبازو دمبل روی میز شیبدار برای تقویت موثر جلوبازو

1399-06-12T09:32:07+00:00دی 20ام, 1399|آموزش حرکات بدنسازی, عضله جلوبازو|

نام حرکت: جلوبازو دمبل روی میز شیبدار نوع حرکت: تک‌مفصله سطح تمرینی: پیشرفته عضلات هدف اصلی: دوسر بازویی عضلات هدف فرعی: عضلات ساعد نکات ایمنی: -از وزنه‌های فوق سنگین استفاده نکنید. -سعی کنید آرنج را قفل نکنید. تنوع: -در اجرای [...]

8 06, 1399

آموزش بدنسازی: حرکت جلوبازو اسپایدر(عنکبوتی)

1399-04-25T12:31:50+00:00شهریور 8ام, 1399|آموزش حرکات بدنسازی, تمرین, عضله جلوبازو|

نام حرکت: جلوبازو اسپایدر یا عنکبوتی نوع حرکت: تک‌مفصله سطح تمرینی: پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات دو سر بازویی یا جلوبازو. نکات ایمنی:-حرکت را کنترل ...