8 04, 1402

زیربغل دمبل جفت خم: آموزش با فیلم و توضیحات متنی

1401-09-30T06:54:17+03:30تیر 8ام, 1402|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پشت|

توضیحات: نام حرکت: زیربغل دمبل جفت خم نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات پشت عضلات هدف فرعی: عضلات جلوبازو(دو سر بازویی) شیوه اجرای حرکت: -برای شروع حرکت در حالی که دو دمبل [...]

15 01, 1402

زیربغل سیمکش از جلو دست باز: آموزش با فیلم و توضیحات

1401-09-08T07:18:47+03:30فروردین 15ام, 1402|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پشت|

توضیحات: نام حرکت: زیربغل سیمکش از جلو دست باز یا لت از جلو دست باز نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته و مبتدی عضله هدف اصلی: عضلات پشت عضلات هدف فرعی: عضلات دوسر بازویی شیوه اجرای [...]

8 01, 1402

آموزش حرکت زیربغل قایقی(پارویی) با فیلم و توضیحات

1401-09-08T05:48:51+03:30فروردین 8ام, 1402|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پشت|

نام حرکت: زیربغل قایقی یا پارویی نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته و مبتدی عضله هدف اصلی:عضلات پشت(پشتی بزرگ، ذوزنقه‌ای، دلتوئید خلفی و ...) عضلات هدف فرعی: عضلات دوسربازویی نکات ایمنی: -حین اجرای حرکت کمر [...]

25 12, 1401

پلاور سیمکش روی میز شیبدار: شیوه اجرا و نکات مهم

1401-09-07T12:32:14+03:30اسفند 25ام, 1401|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پشت|

نام حرکت: پلاور سیمکش روی میز شیبدار نوع حرکت: تک مفصله سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات پشت عضلات هدف فرعی: عضلات دوسر بازویی نکات ایمنی: -فاصله میز و دستگاه را طوری تنظیم کنید که [...]

28 10, 1401

آموزش بدنسازی: حرکت زیربغل دمبل تک خم

1401-10-28T16:06:10+03:30دی 28ام, 1401|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پشت|

نام حرکت: زیربغل دمبل تک خم.نوع حرکت: چند مفصله.سطح تمرینی: مبتدی و پیشرفته.عضله هدف اصلی: عضلات پشت.عضلات هدف فرعی: عضلات جلوبازو، ساعد

28 10, 1401

زیربغل هالتر خم: آموزش حرکات بدنسازی با فیلم و توضیحات تکمیلی

1401-11-02T18:55:14+03:30دی 28ام, 1401|آموزش حرکات بدنسازی, تمرین, عضلات پشت|

نام حرکت: زیربغل هالتر خم.نوع حرکت: چند مفصله.سطح تمرینی: پیشرفته.عضله هدف اصلی: عضلات پشتعضلات هدف فرعی: جلوبازو و ساعد.

4 02, 1400

آموزش بدنسازی: حرکت زیربغل تی بار همراه با نکات ایمنی در اجرا

1399-08-02T21:34:53+03:30اردیبهشت 4ام, 1400|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پشت|

نام حرکت: زیربغل تی بارنوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی: پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات پشتی عضلات هدف فرعی: عضلات دوسر بازویی، راست‌کننده ستون فقرات و ...

7 01, 1400

زیربغل دمبل تک خم: نکات مهم و ویژه در مورد این حرکت

1399-07-15T17:42:09+03:30فروردین 7ام, 1400|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پشت|

برای اجرای حرکت زیربغل دمبل تک خم، یک سری نکات مهم وجود دارد که بسیاری از ورزشکاران و مربیان در مورد آن‌ها اطلاعات کافی ندارند.

4 11, 1399

آموزش حرکت زیربغل پلاور با هالتر همراه با زیرنویس و نکات تکمیلی

1399-06-13T18:08:40+04:30بهمن 4ام, 1399|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پشت|

نام حرکت: زیربغل پلاور با هالتر نوع حرکت: تک‌مفصله سطح تمرینی: پیشرفته و مبتدی عضلات هدف اصلی: عضلات پشت، عضلات سینه‌ای عضلات هدف فرعی: عضلات ساعد، عضلات سه سر بازویی نکات ایمنی: -بهتر است که روی یک میز دراز [...]

6 10, 1399

شیوه صحیح اجرای حرکت زیربغل هالتر خم(آموزش با صادق صالحی زاده)

1399-06-19T16:51:16+04:30دی 6ام, 1399|آموزش حرکات بدنسازی, تمرین, عضلات پشت|

در این ویدیو چهار نکته بسیار مهم برای شیوه صحیح اجرای حرکت زیربغل هالتر خم ارائه شده است. دقت داشته باشید که اگر نکات موجود در این ویدیو را انجام دهید قطعا اثربخشی این حرکت افزایش پیدا [...]