9 12, 1399

آموزش بدنسازی: حرکت لانگز با هالتر (قیچی یا اسپلیت اسکات)

1399-06-31T10:50:40+00:00اسفند 9ام, 1399|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پا|

نام حرکت: لانگز با هالتر نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی: پیشرفته عضلات هدف اصلی: عضلات چهارسر، سرینی و همسترینگ عضلات هدف فرعی: عضلات ساق و ... نکات ایمنی: -زانوی عقب را به زمین نزنید. -زانوها نباید بیش از حد [...]

18 11, 1399

آموزش بدنسازی: حرکت اسکات هالتر از پشت (عضلات هدف و آموزش اجرا)

1399-06-17T18:28:29+00:00بهمن 18ام, 1399|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پا|

نام حرکت: اسکات هالتر از پشت نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی: پیشرفته عضلات هدف اصلی: چهاسر، همسترینگ، سرینی عضلات هدف فرعی: دوقلو و ...

15 09, 1399

آموزش بدنسازی: حرکت لانگز جانب (نکات موثر و واجب)

1399-05-30T13:16:08+00:00آذر 15ام, 1399|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پا|

نام حرکت: لانگز جانب نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی: پیشرفته عضلات هدف اصلی: چهارسر، سرینی و همسترینگ عضلات هدف فرعی: عضلات ساق و عضلات مرکزی بدن

13 02, 1399

آموزش بدنسازی: حرکت اسکات پا باز با دمبل

1399-02-31T15:06:14+00:00اردیبهشت 13ام, 1399|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پا|

نام حرکت: اسکات پا باز با دمبل یا دمبل داخل پانوع حرکت: چند مفصله.سطح تمرینی: مبتدی و پیشرفته.عضله هدف اصلی: عضلات چهارسر، سرینی و همسترینگ

14 12, 1398

آموزش بدنسازی: حرکت ددلیفت رومانیایی با دمبل

1399-02-07T11:24:24+00:00اسفند 14ام, 1398|آموزش حرکات بدنسازی, تمرین, عضلات پا|

نام حرکت: ددلیفت رومانیایی با دمبل.نوع حرکت: چند مفصله.سطح تمرینی: پیشرفته.عضله هدف اصلی: عضلات پشت پا و باسن.عضلات هدف فرعی: عضلات پشت، ساعد، ساق