25 03, 1402

برنامه تمرین حجمی عضلات پا(همراه با آموزش حرکات و نکات حیاتی)

1401-09-24T07:47:45+03:30خرداد 25ام, 1402|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پا|

افزایش حجم عضلات پا به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد. عضلات پا بزرگترین عضلات بدن هستند که تقویت آن‌ها ضروری و مهم است. در این مقاله قصد داریم یک برنامه تمرین حجمی پا ارائه کنیم [...]

7 03, 1402

آموزش حرکت لانچ رو به جلو با ویدیو و توضیحات کامل

1401-09-16T08:04:59+03:30خرداد 7ام, 1402|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پا|

توضیحات: نام حرکت: لانچ رو به جلو نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات چهار سر، همسترینگ(پشت پا) و سرینی(باسن) عضلات هدف فرعی: عضلات خلفی ساق پا شیوه اجرای حرکت: -برای شروع حرکت [...]

19 12, 1401

آموزش حرکت ساق پا با دستگاه پرس پا

1401-09-07T12:31:49+03:30اسفند 19ام, 1401|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پا|

نام حرکت: ساق پا با دستگاه پرس پا نوع حرکت: تک‌مفصله سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات ساق عضلات هدف فرعی: ندارد نکات ایمنی: -از قرارگیری صحیح پا روی تکیه‌گاه دستگاه پرس مطمئن شوید. -هنگامی که [...]

2 11, 1401

ددلیفت رومانیایی با دمبل: آموزش با فیلم و توضیحات تکمیلی

1401-11-02T19:09:44+03:30بهمن 2ام, 1401|آموزش حرکات بدنسازی, تمرین, عضلات پا|

نام حرکت: ددلیفت رومانیایی با دمبل.نوع حرکت: چند مفصله.سطح تمرینی: پیشرفته.عضله هدف اصلی: عضلات پشت پا و باسن.عضلات هدف فرعی: عضلات پشت، ساعد، ساق

9 12, 1399

آموزش بدنسازی: حرکت لانگز با هالتر (قیچی یا اسپلیت اسکات)

1399-06-31T10:50:40+03:30اسفند 9ام, 1399|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پا|

نام حرکت: لانگز با هالتر نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی: پیشرفته عضلات هدف اصلی: عضلات چهارسر، سرینی و همسترینگ عضلات هدف فرعی: عضلات ساق و ... نکات ایمنی: -زانوی عقب را به زمین نزنید. -زانوها نباید بیش از حد [...]

18 11, 1399

آموزش بدنسازی: حرکت اسکات هالتر از پشت (عضلات هدف و آموزش اجرا)

1399-06-17T18:28:29+04:30بهمن 18ام, 1399|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پا|

نام حرکت: اسکات هالتر از پشت نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی: پیشرفته عضلات هدف اصلی: چهاسر، همسترینگ، سرینی عضلات هدف فرعی: دوقلو و ...

15 09, 1399

آموزش بدنسازی: حرکت لانگز جانب (نکات موثر و واجب)

1399-05-30T13:16:08+04:30آذر 15ام, 1399|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پا|

نام حرکت: لانگز جانب نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی: پیشرفته عضلات هدف اصلی: چهارسر، سرینی و همسترینگ عضلات هدف فرعی: عضلات ساق و عضلات مرکزی بدن

13 02, 1399

آموزش بدنسازی: حرکت اسکات پا باز با دمبل

1399-02-31T15:06:14+04:30اردیبهشت 13ام, 1399|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پا|

نام حرکت: اسکات پا باز با دمبل یا دمبل داخل پانوع حرکت: چند مفصله.سطح تمرینی: مبتدی و پیشرفته.عضله هدف اصلی: عضلات چهارسر، سرینی و همسترینگ