15 04, 1402

آموزش حرکت نشر خم با دمبل یا فلای معکوس با دمبل

1401-12-13T16:19:16+03:30تیر 15ام, 1402|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات سرشانه|

توضیحات: نام حرکت: نشر خم دمبل یا فلای معکوس با دمبل نوع حرکت: تک مفصله سطح تمرینی مورد نیاز: مبتدی و پیشرفته عضله هدف اصلی: عضله دالی خلفی شیوه اجرای حرکت: -دو دمبل را در دست بگیرید و [...]

24 01, 1402

آموزش حرکت پرس سرشانه هالتر ایستاده با فیلم و توضیحات کامل

1401-09-08T11:29:38+03:30فروردین 24ام, 1402|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات سرشانه|

توضیحات: نام حرکت: پرس سرشانه هالتر ایستاده نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات دلتوئید عضلات هدف فرعی: عضلات سه سر بازویی شیوه اجرای حرکت: -بهتر است هالتر را در جایی هم‌سطح با [...]

22 01, 1402

نشر جانب با دمبل: آموزش همراه با فیلم+نکات ایمنی

1401-09-08T11:29:33+03:30فروردین 22ام, 1402|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات سرشانه|

توضیحات: نام حرکت: نشر جانب با دمبل نوع حرکت: تک‌مفصله سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته و مبتدی عضله هدف اصلی: عضلات دلتوئید عضلات هدف فرعی: عضلات ذوزنقه‌ای شیوه اجرای حرکت: -دو دمبل را در دست بگیرید. دمبل‌ها را به [...]

2 11, 1401

آموزش بدنسازی: حرکت پرس سرشانه آرنولدی

1401-11-02T18:58:23+03:30بهمن 2ام, 1401|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات سرشانه|

نام حرکت: پرس سرشانه آرنولدی.نوع حرکت: چند مفصله.سطح تمرینی: پیشرفته.عضله هدف اصلی: عضلات دلتوئیدعضلات هدف فرعی: عضلات سه سر و سینه‌ای بزرگ

5 07, 1399

آموزش بدنسازی: حرکت پرس سرشانه دمبل نشسته همراه با توضیحات تکمیلی

1399-05-15T12:10:28+04:30مهر 5ام, 1399|آموزش حرکات بدنسازی, عضلات سرشانه|

نام حرکت: پرس سرشانه دمبل نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی: پیشرفته و مبتدی عضله هدف اصلی: عضلات سرشانه(دالی) عضلات هدف فرعی: عضلات پشت بازو(سه سر)، عضلات ذوزنقه‌ای قسمت بالایی، عضلات سینه‌ای بزرگ قسمت ترقوه‌ای. نکات ایمنی: -در حرکت پرس [...]