آیا گلوتامین عضله‌سازی می‌کند؟ یکی از مکمل‌هایی که به کرات در دوره‌های مکملی تجویز می‌شود مکمل گلوتامین است. این مکمل گاهی اوقات در دوره حجم و عضله‌سازی هم تجویز می‌شود. حالا می‌خواهیم در این ویدیو بررسی کنیم که اگر مکمل گلوتامین در دوره عضله‌سازی تجویز نشود، اثر منفی دارد یا تفاوتی ندارد؟

 

برای مشاهده سایر قسمت‌های سریال عضله‌سازی موثر کلیک کنید.