نام حرکت: کیک بک پشت‌ بازو با دمبل
نوع حرکت: تک‌مفصله
سطح تمرینی: مبتدی و پیشرفته
نکات ایمنی:
-کمر در حین اجرای حرکت باید در حالت طبیعی خود باشد.
-استخوان بازو باید حین اجرای حرکت به تنه چسبیده باشد.
تنوع:
-حرکت کیک بک پشت بازو، با سیمکش یا کش‌های بدنسازی نیز قابل انجام است.
آموزش:
-ابتدا دمبل مورد نظر را بردارید. در حرکت کیک بک پشت بازو با دمبل نباید از وزنه‌های سنگین استفاده کنید.
-سپس دست و زانوی مخالف را روی میز قرار دهید.
-کمر خود را صاف کنید.
-سپس استخوان بازو را به تنه بچسبانید.
-بعد از این مرحله دمبل را با شکستن مفصل آرنج به بالا بیاورید.(اکشتنشن بازو)
-در بالاترین نقطه مکث کوتاهی داشته باشید.
-در نهایت دمبل را تا زاویه نود درجه آرنج پایین بیاورید.
هدف از اجرای حرکت:
تمرکز حرکت کیک بک پشت بازو دمبل بر عضلات سه‌سر است.

 

برای مشاهده سایر آموزش‌های مربوط به حرکات بدنسازی اینجا کلیک کنید.