مدرسه عضله

قسمت دوم:

4 مکمل موثر کات

یکی از دغدغه‌های بدنسازان و مربیان تجویز مکمل است. مکمل موثر برای دوران کات بسیار حائز اهمیت است. امروزه با توجه به تعدد مکمل‌ها، باید علم تجویز مکمل افزایش یابد و فقط مکمل‌های موثر تجویز شوند. در دوران کات با توجه به کاهش کالری دریافتی از طریق مواد غذایی مشکلاتی برای ورزشکار رژیم گیرنده پیش می‌آید. به همین دلیل استفاده از مکمل ضروری می‌شود.

در این قسمت از مدرسه عضله به بررسی دقیق 4 مکمل موثر برای دوران کات پرداخته شده است. صادق صالحی‌زاده در این ویدیو دوز ایمن مصرفی هر مکمل را ارائه می‌دهد. مکمل‌ها در صورتی که بیش از حد مصرف شوند منجر به ایجاد عوارض می‌شوند. در طرف مقابل اگر کمتر از حد نیاز دریافت شوند نتایج خوبی را از خود بر جا نمی‌گذارند. پس دوز مصرفی ایمن بسیار مهم است.

علاوه بر این نتایج مطالعات انجام شده در این خصوص بررسی و تحلیل شده است. به همین دلیل تمامی مطالب ارائه شده در ویدیو حائز منبع معتبر است. از طرفی ممکن است با پیشرف علم و تغییر در علم مکمل، نتایج جدیدتری نیز اضاف شوند یا این نتایج پیشین نقض گردند.

در صورت تمایل به مشاهده سایر قسمت‌های مدرسه عضله به این لینک مراجعه کنید.