مکمل‌ها گاهی اوقات می‌توانند ضروری باشند. برای بعضی افراد مصرف مکمل بسیار کمک‌کننده است. در قسمت پنجم سریال عضله‌سازی موثر در مورد مکمل‌های عضله‌سازی صحبت شده است. این مکمل‌ها کاملا ایمن هستند و می‌توانند به مسیر عضله‌سازی کمک کنند.
دقت داشته باشید که برخی از این مکمل‌ها فقط برای جبران کمبودهای رژیم غذایی هستند. البته بعضی از آن‌ها از مسیر افزایش کیفیت تمرین به بحث عضله‌سازی کمک می‌کنند. در حالت کلی با استفاده از نکات این قسمت، می‌توانید بهترین مکمل‌ها را با خیال راحت انتخاب کنید.