نام حرکت: لانگز جانب
نوع حرکت: چندمفصله
سطح تمرینی: پیشرفته
عضلات هدف اصلی: چهارسر، سرینی و همسترینگ
عضلات هدف فرعی: عضلات ساق و عضلات مرکزی بدن
نکات ایمنی:
-همیشه نوک پنجه پا باید به سمت بیرون باشد.
-نکته بسیار مهم در حرکت لانگز جانب این است که زانوها باید دقیقا در راستای پنجه پا باز شوند نه رو به رو!
تنوع:
-برای اجرای این حرکت تنوع چندانی نمی‌توان به خرج داد، اما برای ایجاد تنوع در فشار می‌توان از دمبل یا هالتر یا کتل بل استفاده نمود. تفاوت این حرکات فقط در عضلات فرعی درگیر می‌باشد. مثلا در حرکت لانگز جانب با هالتر عضلات مرکزی بیشتر درگیر می‌شوند.
آموزش:
-دمبل یا کتل بل را در دست بگیرید.
-سپس برای اجرای حرکت لانگز جانب به سمت بغل، یک گام متوسط بردارید.
-نوک پنجه پا باید به سمت بیرون باشد و زانوها نیز در همین راستا باز شوند.
-زانوها را تا زمانی خم کنید که زاویه تقریبا نود درجه شود.
-سپس به حالت برگردید.
نکته مهم:
حرکت لانگز جانب برای کسانی که از مشکلات زانو رنج می‌برد مناسب نیست. پس در تجویز یا استفاده از این حرکت حداکثر توجه و وسواس را به خرج دهید.

 

برای مشاهده سایر آموزش‌های مربوط به حرکات بدنسازی اینجا کلیک کنید.