عضلات مرکزی2020-09-09T19:33:15+03:30

آخرین مطالب مربوط به عضلات مرکزی بدن

2006, 2020

آموزش بدنسازی: حرکت پلانک برای تقویت عضلات مرکزی

آموزش حرکات بدنسازی, عضلات مرکزی|

نام حرکت: پلانک نوع حرکت: ایزومتریک سطح تمرینی: پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات مرکزی بدن نکات ایمنی:-کل بدن(سر، گردن، کمر، باسن و پا) باید در یک خط باشد.