عضلات سرشانه2020-09-09T19:31:22+03:30

آخرین مطالب مربوط به عضلات سرشانه

2609, 2020

آموزش بدنسازی: حرکت پرس سرشانه دمبل نشسته همراه با توضیحات تکمیلی

آموزش حرکات بدنسازی, عضلات سرشانه|

نام حرکت: پرس سرشانه دمبل نوع حرکت: چندمفصله سطح تمرینی: پیشرفته و مبتدی عضله هدف اصلی: عضلات سرشانه(دالی) عضلات هدف فرعی: عضلات پشت بازو(سه سر)، عضلات ذوزنقه‌ای [...]

2803, 2020

آموزش بدنسازی: حرکت پرس سرشانه آرنولدی

آموزش حرکات بدنسازی, عضلات سرشانه|

نام حرکت: پرس سرشانه آرنولدی.نوع حرکت: چند مفصله.سطح تمرینی: پیشرفته.عضله هدف اصلی: عضلات دلتوئیدعضلات هدف فرعی: عضلات سه سر و سینه‌ای بزرگ