در این ویدیو چهار نکته بسیار مهم برای شیوه صحیح اجرای حرکت زیربغل هالتر خم ارائه شده است. دقت داشته باشید که اگر نکات موجود در این ویدیو را انجام دهید قطعا اثربخشی این حرکت افزایش پیدا خواهد کرد. در حرکت زیربغل هالتر خم باید تمامی عضلات پشت را بتوانید درگیر کنید.
علاوه بر این، حرکت زیربغل هالتر خم یک حرکت مصدومیت زا می‌تواند باشد پس باید نکات ایمنی را در اولویت قرار داد. پس با دقت این ویدیو را مشاهده کنید تا عمر ورزشی شما کوتاه نشود.