معمولا در برنامه‌های تمرینی مخصوص عضلات بازو یک سری اشتباهات وجود دارد که مانع رشد چشمگیر این عضلات می‌شود. عضلات بازو نسبت به سایر عضلات کوچک‌تر هستند. علاوه بر این نوع تارهای عضلانی آن‌ها نسبت به بقیه عضلات تقریبا متفاوت است. همین دو نکته باعث می‌شوند که تمرینات این عضلات متفاوت باشند.

اولین اشتباه: حرکات تک مفصله!

اولین اشتباهی که در تمرینات بازو رخ می‌دهد و به عنوان یکی از دلایل رشد نکردن بازو شناخته می‌شود، عدم استفاده از حرکات چندمفصله است. درست است که در مورد عضلات جلوبازو، حرکات چندمفصله زیادی وجود ندارد اما حرکت بارفیکس از جلو، گیرش معکوس دست جمع (که در ویدیو تصویر آموزشی آن موجود است.)، عضلات جلوبازو یا دو سر بازویی را به شدت درگیر می‌کنند. لازم به ذکر است که حرکات مربوط به عضله زیربغل نیز چنین تاثیری دارند. در مورد حرکات پشت بازو یا سه سر بازویی حرکات چندمفصله بیشتری وجود دارد. همانطور که در ویدیو نیز ذکر شده است، پرس دست جمع و دیپ پشت بازو دو حرکت چند مفصله عالی برای تقویت پشت بازو هستند. تاکید بیشتر بر حرکات چندمفصله منجر به افزایش حجم عضلات بازو خواهد شد.

دومین اشتباه: حرکات مشابه!

این موضوع بسیار مهم است. اگر می‌خواهید عضلات بازوی حجیم و کاملی داشته باشید باید از حرکات متفاوتی استفاده کنید. در این ویدیو یک مثال کاملا مشهود برای عضلات پشت بازو زده شده است. حرکاتی که استخوان بازو دقیقا چسبیده به تنه هستند، تاکید بیشتری بر یکی از سرهای عضله پشت بازو دارند. اگر در یک برنامه تمرینی تمام حرکات به همین صورت انتخاب شوند، برنامه تمرینی شما ناقص است و باید تغییراتی در آن ایجاد کنید. در مورد عضلات جلوبازو نیز همین نکته صادق است و باید از گیرش‌ها و زوایای مختلفی استفاده کنید تا تمام قسمت‌های این عضله تحریک شوند.

 

سومین اشتباه: حرکات بیش از حد!

همانطور که در ابتدای مقاله توضیح دادم، عضلات بازو عضلات کوچکی هستند و ریکاوری کندی دارند. اگر در یک جلسه تمرینی حرکات زیادی را برای این عضلات انجام دهید، ریکاوری شما دچار مشکل خواهد شد. پس تعداد حرکات را برای به دست آوردن عضلات بازوی حجیم کاهش دهید و سعی کنید فشار بیشتری در تعداد حرکات کمتر وارد کنید.