توضیحات:

نام حرکت: دیپ پشت‌بازو
نوع حرکت: چندمفصله
سطح تمرینی مورد نیاز: پیشرفته
عضله هدف اصلی: عضلات سه‌سر بازویی
عضلات هدف فرعی: عضلات دلتوئید مخصوصا دلتوئید قدامی

شیوه اجرای حرکت:

-روی یک میز بنشینید. ارتفاع زانو باید تقریبا تا زانوهایتان باشد.
-دو دستتان را دو طرف خودتان و کنار میز قرار دهید. سپس خود را از روی میز بلند کنید و وزنتان را روی دست‌ها قرار دهید.
-در مرحله بعد پاهایتان را کمی جلوتر قرار دهید. دقت کنید فاصله پاها با میز نباید بیش از حد باشد.
-سپس به آرامی دستانتان را از مفصل آرنج خم کنید تا جایی که زاویه 90 درجه دستتان ایجاد شود.
-سپس با استفاده از عضلات پشت بازو، سعی کنید دستانتان را دوباره صاف کنید.

نکات ایمنی:

-حین اجرای حرکت سعی کنید کمرتان را صاف نگه دارید.
-فاصله پا و میز نباید طوری باشد که مجبور به استفاده از شانه‌ها شوید.

تنوع:

-می‌توانید از دستگاه مخصوص دیپ برای اجرای این حرکت استفاده کنید.
-برای افزایش فشار به عضلات می‌توانید از وزنه روی پا استفاده کنید.

هدف از اجرای حرکت دیپ پشت‌بازو:

حرکات چندمفصله اهمیت بالایی دارند. از آنجا که بین حرکات پشت‌بازو حرکات چند مفصله زیادی وجود ندارد می‌توانید از حرکت دیپ پشت‌بازو و پرس دست جمع استفاده کنید. این دسته از حرکات برای تقویت عضلات بسیار مهم هستند.

برای مشاهده آموزش‌‌های بیشتر در رابطه با حرکات بدنسازی کلیک کنید.