نام حرکت: قفسه بالاسینه سیمکش (دستگاه کراس)
نوع حرکت: تک‌مفصله
سطح تمرینی: پیشرفته
عضله هدف اصلی: عضلات سینه‌ای بزرگ و کوچک
عضلات هدف فرعی: عضلات دالی مخصوصا دالی قدامی
نکات ایمنی:
-دست‌ها را بیش از حد پایین نیاورید. (تا راستای شانه‌ها کافی است.)
-گیره‌ها را به همدیگر ضربه نزنید.
تنوع:
-به جای استفاده از حرکت قفسه بالاسینه سیمکش می‌توانید از قفسه بالاسینه دمبل نیز استفاده کنید. در این صورت فشار متفاوتی بر عضلات سینه وارد می‌شود. در حرکت قفسه بالاسینه سیمکش فشار به طور مداوم در کل دامنه حرکتی وارد می‌شود.
-از زوایای مختلف میز برای ایجاد فشار متفاوت استفاده کنید.
آموزش:
-میز شیبدار با زاویه‌ای بین 30 تا 60 درجه را وسط دستگاه کراس قرار دهید.(دقت کنید که میز حتما وسط دستگاه کراس قرار گیرد تا فشار ناموزون بر عضلاتتان وارد نشود.)
-سپس گیره‌ها را در دست بگیرید و روی میز دراز بکشید.
-سپس با استفاده از انقباض عضلات سینه گیره‌ها را به همدیگر نزدیک کنید.
-در مرحله بعد به آرامی به حالت شروع حرکت برگردید.
هدف از اجرای حرکت قفسه بالاسینه سیمکش:
تقویت عضلات بالاسینه و افزایش پمپاژ خون به این ناحیه.

 

برای مشاهده سایر آموزش‌های مربوط به حرکات بدنسازی اینجا کلیک کنید.