نام حرکت: زیربغل تی بار
نوع حرکت: چندمفصله
سطح تمرینی: پیشرفته
عضله هدف اصلی: عضلات پشت
عضلات هدف فرعی: عضلات دوسر بازویی، راست‌کننده ستون فقرات و …
نکات ایمنی:
-قوس طبیعی کمر در حین اجرای حرکت کاملا حفظ شود. در صورتی که کمر خمیده باشد آسیب جدی به مهره‌های کمر وارد خواهد شد.
تنوع:
-نوع گیرش در حرکت تی بار می‌تواند فشار متفاوتی ایجاد کند. گیرش خنثی، پرونیشن و سوپینیشن از جمله گیرش‌هایی است که می‌توان در این حرکت استفاده نمود.
-زاویه ورزشکار نیز فشار متفاوتی اعمال می‌کند. زاویه نود درجه و 120 درجه گزینه شما هستند.
آموزش حرکت زیربغل تی بار:
-پاهای خود را روی زمین قرار دهید.
-خم شوید و گیره‌ها را با دو دست بگیرید.
-به هنگام بلند کردن دستگاه، کمر حتما صاف باشد.
-بعد از اینکه در حالت مناسب قرار گرفتید تا زاویه مورد نظر خم شوید.
-سپس با استفاده از عضلات پشتی، وزنه را به سمت سینه بکشید.
-در این حالت مکث کوتاهی داشته باشید.
-سپس وزنه را به حالت اولیه بازگردانید.
هدف از اجرای حرکت تی بار:
تقویت عضلات پشتی به خصوص عضله پشتی بزرگ

 

برای مشاهده سایر آموزش‌های مربوط به حرکات بدنسازی اینجا کلیک کنید.