/ورزشکار هوشمند

تاریخچه ساعت هوشمند و معیارهای انتخاب بهترین ساعت هوشمند

طبیعتا تاریخچه ساعت های هوشمند به یکباره به آن چیزی که هم اکنون مشاهده می کنید نبوده اند .همانند دیگر فناوری ها با گذر زمان سیر تکاملی خود را طی کرده...

مچ بند هوشمند چیست؟معرفی و تحلیل سه مچ بند پرطرفدار و پرفروش

در این مقاله ابتدا به بررسی تعریف مچ بند هوشمند پرداخته می‌شود، سپس راهنمایی برای خرید این مچ بندها و در نهایت سه مچ بند پرطرفدار معرفی و مقایسه می‌شوند.